Φράκταλ Οντολογία

Deleuze-Quattari"Αυτό που ορίζει την σκέψη, τις τρεις μεγάλες μορφές της σκέψης, την τέχνη, την επιστήμη και την φιλοσοφία, είναι ότι έρχεται διαρκώς αντιμέτωπη με το χάος, ότι σχεδιάζει ένα επίπεδο, ότι απλώνει ένα επίπεδο στο χάος. Όμως η φιλοσοφία θέλει να σώσει το άπειρο προσδίδοντας του συνέπεια· σχεδιάζει ένα επίπεδο εμμένειας το οποίο φέρνει ως το άπειρο συνεπή συμβάντα ή συνεπείς έννοιες με τη δράση εννοιακών προσώπων." Η σκέψη δομεί αλλά και δομείται από έννοιες. Οι έννοιες σχεδιάζουν ένα επίπεδο που απλώνεται στο χάος, καθίστανται συνεπείς, και μέσα από καμπυλότητες, κοίλα και κυρτά επίπεδα σχηματίζουν τη "φύση-φράκταλ".
Στους αρχαίους μύθους η έννοια του χάους αποτελούσε το βασικό στοιχείο στην δημιουργία του σύμπαντος. Ο κόσμος είναι χαοτικός, ασυνεπής, τυχαίος και απρόβλεπτος· πίσω όμως από αυτή τη χαοτική μορφή ανακαλύπτουμε μια καινούργια τάξη: αυτήν της πολυπλοκότητας αφενός των συμβάντων και των σχημάτων που επαναλαμβάνονται αέναα σε άπειρο βαθμό – φράκταλ - και των συστημάτων αφετέρου τα οποία η χαοτική δύναμη έλκει μειώνοντας τον βαθμό ελευθερίας τους – παράξενοι ελκυστές . Είναι η αυγή μίας καινούργιας επιστήμης και φιλοσοφίας, η κατάσταση των διαδικασιών "μακράν της ισορροπίας", όπως μας λέει ο Prigogine.
Ilya PrigogineΑυτή η καινούργια κατάσταση μας εισάγει στην έννοια της δυνατότητας: "Μόλις όμως ενσωματωθεί η αστάθεια, οι νόμοι της φύσης αποκτούν νέο νόημα· εκφράζουν πλέον τις «δυνατότητες»" Ο Prigogine δεν περιορίζει όμως στην επιστήμη το ζήτημα του χρόνου και του ντετερμινισμού. Ο ντετερμινισμός βρίσκεται στον πυρήνα της δυτικής σκέψης και φιλοσοφίας γενικότερα – ορθός λόγος – και δεν μπορεί να προτείνει καινούργιες έννοιες που αφορούν στην ανθρώπινη οντολογία και δημιουργικότητα. Η ανάγκη για μια νέα οντολογία, έναν νέο στοχασμό είναι έντονη.
Ο νέος στοχασμός "αναζητάει μιαν οντολογία που στερείται την πρόσβαση στην μυθολογική αναπαράσταση του κόσμου και ανανεώνει την πρόσληψή της στην μεταφορά, στον υπαινιγμό, όσο μπορεί βέβαια, αφού η ισχύς μιας ενότητας (πλαστής πιθανότατα), μιας προσυμφωνημένης διεκπεραίωσης, καταστρέφει ίσως και τον υπαινιγμό και την αναλογία."

 

 

Deuleze- Quattari, Τι είναι φιλοσοφία 
I.Prigogine, Το Τέλος της βεβαιότητας
A.Αποστόλου, Ο Λόγος της Σιωπής
 www.fractalontology.wordpress.com