Κινηματογραφική αφήγηση και αλληλοεπίδραση

DeleuzeΜέσα από τον κινηματογράφο η φιλοσοφία αναδημιουργείται με νέες και διαφορετικές αντιλήψεις του χώρου και του χρόνου. Η κινηματογραφική τέχνη γίνεται το μέσο με το οποίο το ανθρώπινο μάτι ελευθερώνεται από την οργανωμένη δομή της καθημερινής ζωής και εισάγεται στον πυρήνα της ροής των εικόνων και των εννοιών.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί το σινεμά για να παρακολουθεί τα γεγονότα και τη ζωή, μας λέει ο Ντελέζ, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μεταμορφώσουν τη ζωή. Η κάμερα βλέπει και αντιλαμβάνεται χωρίς να επιβάλλει έννοιες. Η παραδοσιακή αντίληψη του χρόνου καταργείται καθώς οι εικόνες δεν διαδέχονται γραμμικά η μία την άλλη αλλά εναλλάσσονται, με το μοντάζ, δημιουργώντας μια σύνθεση σημείων μέσα σε μια " χρονική εμμένεια" .
Τα flash back, οι διακοπές της συμβατικής ροής, οι εναλλαγές των εικόνων μας εισάγουν στην αντίληψη του συνεχούς της ανθρώπινης σκέψης και γεγονότητας και στο φιλοσοφικό στοχασμό του χρόνου. Το είναι γίνεται γίγνεσθαι. Οι απαντήσεις δεν είναι πιά προφανείς και ο άνθρωπος εισάγεται στις δυνατότητες του αδύνατου (reflecting upon the impossible)

cinema