Παταφυσική

Alfred JarryΗ 'Παταφυσική είναι η επιστήμη των φαντασιακών λύσεων, που αποδίδει συμβολικώς στα γενικά χαρακτηριστικά τις ιδιότητες των αντικειμένων τα οποία περιγράφονται δια της ενδεχομενικότητός τους.(Στην 'παταφυσική προηγείται πάντα μια απόστροφος, χάριν αποφυγής ενός φθηνού λογοπαιγνίου)
Η 'Παταφυσική ανοίγει διαύλους με τις στιγμές που με τον αυθόρμητο φυσικό τρόπο τους ιδεάζουν τον άνθρωπο, έτσι όπως φυσικά και αυθόρμητα αναπνέει. Η Παταφυσική ανοίγεται σε μια συνομιλία με τις άκλητες και ακατάγραφες στιγμές όπως εκείνες συναντιούνται με τις σκιερές κόχες της ύπαρξης. Διεκδικεί τις «νυχτερινές φωταψίες», τις αυγές που δεν έφεξαν ακόμη και οι οποίες είναι σύστοιχες με το εννόημα του βιώματος. Το εννόημα του βιώματος αποτελεί το βλέμμα που χρειάζεται ο άνθρωπος, το ύψος και η έκταση για να τοποθετήσει τα αντικείμενα στη θέση τους.!!!

 

 

NuncioCasanovaperebuΗ 'Παταφυσική περιγράφει στην ουσία τον βαθμό αποκοπής από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον γνωστό στο δρόμο και πιστέψουμε ότι μας αγνοεί (ακόμη και αν δεν είναι αλήθεια), και μετά αρχίσουμε να φανταζόμαστε ένα λόγο για τον οποίο το κάνει αυτό,στην ουσία σκεφτόμαστε "παταφορικά". Έτσι οι "παταφορές" (και η 'Παταφυσική) μπορεί να ειπωθεί ότι περιγράφουν τον κόσμο των φόβων μας, λανθασμένων υποθέσεων και συστημάτων πεποιθήσεων σε "κατάσταση αμοκ".

Η Θεωρία των Χορδών μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα είδος μαθηματικής 'παταφοράς, στο σημείο που είναι μια "υπόθεση βασισμένη πάνω σε μια άλλη υπόθεση". Με άλλα λόγια, αφού η θεωρία των χορδών είναι μια θεωρία βασισμένη σε ιδέες που είναι και αυτές θεωρίες (στην περίπτωση αυτή, οι θεωρίες της Γενικής Σχετικότητας και της Κβαντικής Μηχανικής) η θεωρία των χορδών δεν είναι Φυσική αλλά 'Παταφυσική.

 

 

(Πηγή Pataphorology,www.pataphor.com)