Πόστερς γιά άντρες που λένε στις γυναίκες τι να κάνουν

pga1  Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να λένε άντρες στις γυναίκες τι να κάνουν, ακόμα και τι να σκέφτονται
Δείτε μερικά πόστερ λογικής αντίδρασης με άμεσα μηνύματα(τα οποία φυσικά και στηρίζουμε) 
Κίνηση "απελάστε τον ρατσισμό"
pga2
 pga3
 pga4
 pga5