Ο Jaques Derrida για την αγάπη

Η αγάπη για κάτι ή η αγάπη για κάποιον;

Derrida