Ο Slavoj Zizek μιλάει για την φιλανθρωπία

                                                                                       


                                                                                          

Πρώτα σαν τραγωδία, μετά σαν Φάρσα