Repetitions in History

historyTalk about the Repetitions in history by philosophy advisor of Niroi philosopher Apostolos Apostolou. Arriving time 18.00-18.30, Talk 18.30-20.30.

Fri, 29 Mar | Esoptron, Stoa vivliou, Panepistimiou 47