Μιχαήλ Μπαχτίν- Το καρναβάλι

mask220px Mikhail bakhtinΟ εικοστός αιώνας εισήγαγε την ετερογλωσσική ποικιλότητα, την κατάρρευση των νοημάτων καθώς και την απώλεια των ατομικών ταυτοτήτων. Δημιούργησε την παραστατική ανάγκη ένα φεστιβάλ τρελλών του 20ου αιώνα που διαπραγματεύεται τον πολιτισμό της ανίας καρναβαλίζοντας την ίδια του την ύπαρξη.