Κάρτα Μέλους

Καλούνται τα παλιά μέλη της Φ.Σ, οι φίλοι και οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τη κάρτα μέλους της Φ.Σ η οποία παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της ενεργούς υποστήριξης της Φ.Σ. Επικοινωνία μέσω του email της σελίδας.philosophy1