Μπερξόν και κλινική φιλοσοφία.

405px Henri BergsonΟ Μπερξόν υποστήριξε μια γνωσιοθεωρία στη βάση μιας ψυχολογίας η οποία ξεπερνά τα υλικά χαρακτηριστικά.

Τι μας λέει λοιπόν ο Γάλλος φιλόσοφος.

Οι ενέργειες μας έχουν αφετηρία το σύνολο της προσωπικότητάς μας.

Η απόφασή μας λειτουργεί καινοτόμα και η δράση μας πηγάζει από το εγώ, η οποία αποτελεί προϊόν ελευθερίας. Όταν όμως αρνούμαστε την ελευθερία του εγώ μας, τότε η διάνοια μας σχηματίζει ένα επιφανειακό σωματοειδές εγώ.

Αλλά έτσι επικαλύπτεται το βαθύτερο και αυθεντικό μας εγώ, το οποίο είναι αυτή η ίδια η δημιουργία μας και η διάρκεια μας.

Απόστολος Αποστόλου.