Θεματικές Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής

philosophersΦιλοσοφική Συμβουλευτική – Θεματικές.

1η Θεματική

Διαφορές και προσεγγίσεις μεταξύ Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής
και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκπονήσουν εργασία περίπου 2000 λέξεων.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail της σελίδας phcou.com