Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να αποκτήσουμε αυτό που "επίσημα" επιθυμούμε.

zizek happinessΜε την αυστηρά Λακανική έννοια του όρου, θα πρέπει να πούμε ότι η «ευτυχία» στηρίζεται στην αδυναμία ή την μη-ετοιμότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει πλήρως τις συνέπειες της επιθυμίας του: το τίμημα της ευτυχίας είναι ότι το υποκείμενο παραμένει προσκολλημένο στην ασυνέπεια της επιθυμίας του. Στην καθημερινότητά μας, προσποιούμαστε ότι επιθυμούμε πράγματα που δεν επιθυμούμε πραγματικά, έτσι ώστε τελικά, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να αποκτήσουμε αυτό που "επίσημα" επιθυμούμε. Η ευτυχία είναι από τη φύση της υποκρισία: είναι η ευτυχία να ονειρευόμαστε πράγματα που δεν θέλουμε πραγματικά.

Slavoj Zizek, The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity