Πόσο πολύτιμη, πέρα από την υγεία, είναι η καλή συμβουλή! (Σοφοκλής-Αντιγόνη)

Οι φιλόσοφοι αναρωτιούνται και αναλύουν. Ο τραγωδοί διηγούνται ιστορίες. H φιλοσοφική συμβουλευτική συμπλέκεται με σάρκα και αίμα, όχι με αφηρημένες έννοιες!

Sophocles