Ελευθερία είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτό που σου έχουν κάνει!

sartre