Η Ψυχολογία και η Ευτυχία .

wittΗ Ψυχολογία και η Ευτυχία .
Ο Βιττγκενστάιν θα μας πει: Δεν υπάρχει "ψυχολογικός εαυτός'' που σκέφτεται, πιστεύει ή αισθάνεται. Οι ψυχολογικές καταστάσεις από την στιγμή που είναι περιγράψιμες αποτελούν μέρος του κόσμου.
Είναι απλά γεγονότα. Δηλαδή ότι σκέφτομαι αυτό ή εκείνο, ότι αισθάνομαι ετούτο ή το άλλο.
Πέραν τούτου η ευτυχία δεν αποτελεί διανοητική κατάσταση. Δεν είναι αυτό που συνήθως λέμε "αισθάνομαι ωραία". Επιπλέον ούτε κρίση είναι, αλλά ούτε και στοχασμός.
Συνεπώς δεν υπάρχουν φυσικά ή ψυχολογικά κριτήρια μεταξύ ευτυχίας και δυστυχίας. Γιατί εξαρτάται από την αντίληψη που έχω περί των ορίων του κόσμου και όχι από τα οποιαδήποτε γεγονότα.
Γι' αυτό και η ευτυχία δεν αποτελεί μέριμνα της ψυχολογίας περισσότερο απ' ό,τι αποτελεί μέριμνα της φυσικής ή της παλαιοντολογίας.
Και αυτό γιατί η ψυχολογία είναι περιγραφική και κατά περίπτωση.
Αριστείδης Ακριβόπουλος.