Ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ.

"Πλούτε και βασιλεία, τέχνη απ' τις τέχνες η πιο αψηλή, σε μια ζωή όλο πάθη"!

 

oedipus