Ο ερωτευμένος είναι πάντα αντικείμενο.

sartr4Ο ερωτευμένος είναι πάντα αντικείμενο.
Ας παρακολουθήσουμε τι μας λέει ο Σάρτρ στο "L' etre et le neant". Μεταφράζω σελ. 417: " Στην Αγάπη...ο ερωτευμένος θέλει να είναι το παν στον κόσμο: για τον ερωτευμένο αυτό σημαίνει πως τοποθετεί τον εαυτό του από την πλευρά του κόσμου' αυτός είναι εκείνο που συνοψίζει και συμβολίζει τον κόσμο αποτελεί ένα "αυτό-εδώ" που εμπεριέχει όλα τα άλλα "αυτά -εδώ" και δέχεται να είναι αντικείμενο".Απόστολος Αποστόλου.