Ψυχανάλυση. Αναστοχαστικά

psychoanalysisO Nagel στο φημισμένο Συνέδριο της Ν.Υόρκης το 1958, μας έλεγε: "Αν οι ψυχαναλυτικές έννοιες υποβληθούν στο κριτήριο της διαψευσιμότητας του Popper, θα καταλήξουν να είναι έννοιες μεταφορικές,ασαφείς,ανίκανες"
O Wittgenstein,μας υπενθυμίζει:" Η ψυχανάλυση προϋποθέτει τη θέσπιση ενός consensus μεταξύ των ανθρώπων,δηλαδή ένα σύμπλεγμα κινήτρων,αναγκών,ενδιαφερόντων.Σ' αυτή τη διαδικασία η ερμηνεία δεν αποκαλύπτει,αλλά κατασκευάζει το αντικείμενό και το νόημα".Ταυτόχρονα επισημαίνει ο Wittgenstein:"Η ψυχανάλυση είναι σκέψη μυθική ' ενέχει τη δημιουργία, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη."
O Walter Kaufman έγραψε για τον Φρόιντ ότι αφενός προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του εκ βαθέων ενδιαφέροντος των Γερμανών ρομαντικών σχετικά με το άλογο στοιχείο, αφετέρου της δυτικής πίστης στην ελευθερία, την ισότητα, την αδελφότητα, αλλά και της επιστήμης ως όργανο για κάθε πραγματοποίηση.
H Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται κυρίως στο νόημα , το βίωμα , & τις σχέσεις. Αλλά το νόημα απορρέει από τον θετικισμό, το βίωμα αδρανοποιεί τις επιστημονικές κατηγορίες, και οι σχέσεις κωδικοποιούνται στην κρυπτογραφημένη άρθρωση τους.
Από το βιβλίο του Απόστολου Αποστόλου Μαθήματα Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής.