Η κατανόηση και το νόημα

imagesΔιαφορές:
Μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Ψυχαναλυτικών & Ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων είναι το πέρασμα από την ερμηνευτική της κατανόησης (Ψυχαναλυτικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις) στην ερμηνευτική του νοήματος (Φιλοσοφική Συμβουλευτική).
Αυτή η πρόθεση (κατά)-νόηση είναι πάντα προσανατολισμένη σε μια ροπή για να επιτευχθεί μια υπερβατολογική πραγματολογική ανάγκη.(Ψυχαναλυτικές και Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις)
Σ' αντίθεση με την Φ.Σ που συντονίζεται στην αναθεωρησιμότητα των παραδειγμάτων.
Α.Απ.