Ο Λακάν και το ψευδές της διχοτόμησης άτομο-κοινωνία.

mirrorΓια τόν Λακάν δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην κοινωνία και στο άτομο. Η ανθρώπινη ύπαρξη γίνεται κοινωνική με την οικειοποίηση της γλώσσας` και είναι η γλώσσα αυτή που μας συγκροτεί ως υποκείμενα. Δεν πρέπει να διχοτομούμε την κοινωνία και το άτομο. Η κοινωνία μας κατοικεί.