Πρέπει να φανταστούμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο!

sisyphusHappy