Κάποιοι είχαν μεγαλύτερη φαντασία από τον Φρόϋντ. Δείτε τη γενεαλογία της Λίμπιντο.

philosophyΚάποιοι είχαν μεγαλύτερη φαντασία από τον Φρόϋντ. Δείτε τη γενεαλογία της Λίμπιντο.

Ο πρώτος που εισάγει τη σπουδαιότητα της Λίμπιντο ήταν ο Κικέρωνας.

Ο δεύτερος που της δίνει χρώμα και ουσία είναι ο Αυγουστίνος.

Η έννοια της Λίμπιντο στην αυγουστινιανή φιλοσοφία διακρίνεται για το εύρος της. Και θα λέγαμε ότι προσδιόρισε ολόκληρη τη δυτική κουλτούρα.

Προσέξτε πως.

Για τον Αυγουστίνο υπάρχουν τρεις Λίμπιντο.
Η libido sentiendi, εκείνη που έχει μια ροπή προς την αίσθηση και την απόλαυση (μεταγενέστερα η ψυχαναλυτική ερμηνεία του Φρόϋντ επιστεγάζεται εκεί) η libido sciendi (από τον Βάκωνα με το γνωστό η "γνώση είναι δύναμη" έως τις γνωστικές επιστήμες σήμερα) καθώς και η libido dominandi, δηλαδή η θέληση της δύναμης (τη βρίσκουμε στη φιλατεία του La Rochefoucault και στη φιλοσοφία του Nietzsche).

Ολόκληρη η δυτική κουλτούρα δεν οργανώνεται επάνω σε αυτές τις ράγες;

Από το βιβλίο του Απόστολου Αποστόλου "Μαθήματα Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής & Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας".