Μισέλ Φουκώ

FoucaultΟ τρόπος που οι άνθρωποι κατανοούν τον κόσμο, ο τρόπος που συμπεριφέρονται, οι αξίες και οι σχέσεις που αναπτύσσουν καθώς και ο τρόπος που αντιδρούν στα γεγονότα είναι αποτέλεσμα των μηχανισμών και της τεχνολογίας της βιοεξουσίας: "Έτσι, δεν είναι σαν οι άνθρωποι να έχουν ανεξάρτητη σκέψη και ελεύθερη βούληση που μπορεί να τους επιτρέπει να διαλέγουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν ή ποιο πολιτικό κίνημα θα φροντίσει για τις ανάγκες τους ή ακόμα και ποιες είναι οι ανάγκες τους"

Η βιοεξουσία, μέσα από τις διχαστικές και ενοποιητικές πρακτικές "εγγράφει" στο μυαλό και το σώμα - με τη συμβολή της οικογένειας, του σχολείου, της γραφειοκρατίας, της ιατρικής, των φυλακών, των οργανώσεων των νέων, τις θρησκείες και το στρατό - τις ιδέες και τα περιεχόμενα των αφηγήσεων.